هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس مرز استان فارس
 2. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کهنوج
 3. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نکا
 4. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نیریز
 5. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گچساران
 6. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گرمی
 7. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان همدان
 8. جی آی اس مراغه
 9. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گناوه
 10. جی آی اس مرز استان خوزستان
 11. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مهریز واقع در استان یزد
 12. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هندیجان
 13. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کهگیلویه واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد
 14. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب
 15. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مینو دشت واقع در استان گلستان
 16. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کلات
 17. جی آی اس مرز استان یزد
 18. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نائین
 19. جی آی اس مرز اردستان
 20. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نکا
 21. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کلات
 22. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان میانه
 23. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان محلات
 24. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نجف آباد واقع در استان اصفهان
 25. جی آی اس مرز بجنورد
 26. جی آی اس مرز اردستان
 27. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان واقع در استان زنجان
 28. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لنجان
 29. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هندیجان
 30. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مهریز
 31. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نهاوند
 32. جی آی اس محدوده سیاسی کهگیلویه و بویراحمد
 33. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ورامین
 34. جی آی اس مرز بجنورد
 35. جی آی اس مرز استان اردبیل
 36. جی آی اس مرز استان قم
 37. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گلپایگان
 38. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماکو
 39. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان همدان واقع در استان همدان
 40. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان منوجان
 41. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مبارکه
 42. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کردکوی
 43. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گلپایگان واقع در استان اصفهان
 44. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ماکو
 45. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مبارکه
 46. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کمیجان واقع در استان مرکزی
 47. جی آی اس مرز آران و بیدگل
 48. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گلپایگان
 49. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نظرآباد
 50. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مانه و سملقان
 51. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نور
 52. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد
 53. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کلات واقع در استان خراسان رضوی
 54. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گناباد
 55. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لردگان
 56. جی آی اس مرز استان کرمانشاه
 57. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مینودشت
 58. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان یزد
 59. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لنجان واقع در استان اصفهان
 60. جی آی اس مرز آران و بیدگل
 61. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هرسین
 62. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ملکان واقع در استان آذربایجان شرقی
 63. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان ملکان واقع در استان آذربایجان شرقی
 64. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نور واقع در استان مازندران
 65. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر
 66. جی آی اس مرز آران و بیدگل
 67. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نجف آباد
 68. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لالی واقع در استان خوزستان
 69. جی آی اس مرز استان اصفهان
 70. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مهاباد
 71. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نائین واقع در استان اصفهان
 72. جی آی اس مرز بجنورد
 73. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گرگان
 74. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لنگرود
 75. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مشگین شهر
 76. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کردکوی
 77. جی آی اس محدوده مهران
 78. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هرسین
 79. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گرمسار واقع در استان سمنان
 80. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب واقع در استان کرمانشاه
 81. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مهران
 82. جی آی اس مرز استان اردبیل
 83. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب واقع در استان کرمانشاه
 84. جی آی اس مرز بجنورد
 85. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گچساران
 86. جی آی اس مرز اسفراین
 87. جی آی اس مرز استان اصفهان
 88. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هریس
 89. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لامرد
 90. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان هریس واقع در استان آذربایجان شرقی
 91. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نهاوند
 92. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان محمود آباد
 93. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان میانه واقع در استان آذربایجان شرقی
 94. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لامرد
 95. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان نکا
 96. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب واقع در استان کرمانشاه
 97. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان لالی
 98. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان گیلانغرب
 99. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان مریوان
 100. جی آی اس محدوده سیاسی شهرستان کرج