هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بم
 2. جی آی اس زمین شناسی شهرستان پیرانشهر
 3. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اصفهان
 4. جی آی اس زرند
 5. جی آی اس روستاهای استان قم
 6. جی آی اس روستاهای استان گلستان
 7. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اسدآباد
 8. جی آی اس زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان
 9. جی آی اس روستاهای استان مرکزی
 10. جی آی اس زمین شناسی شهرستان پارس آباد
 11. جی آی اس زمین شناسی استان خراسان شمالی
 12. جی آی اس زمین شناسی استان اردبیل
 13. جی آی اس ری
 14. جی آی اس زمین شناسی شهرستان رامهرمز
 15. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز رودخانه ارس
 16. جی آی اس زمین شناسی شهرستان جیرفت
 17. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
 18. جی آی اس زمین شناسی استان گلستان
 19. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ایوان
 20. جی آی اس زمین شناسی شهرستان داراب
 21. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ری
 22. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دیر
 23. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ساوه
 24. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سراوان
 25. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ارسنجان
 26. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بهبهان
 27. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز رودخانه کرخه
 28. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دیر
 29. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اهواز
 30. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اردبیل
 31. جی آی اس زمین شناسی شهرستان شاهین دژ
 32. جی آی اس روستاهای استان کرمان
 33. جی آی اس روستاهای استان کرمانشاه
 34. جی آی اس زاهدان
 35. جی آی اس زمین شناسی شهرستان رامیان
 36. جی آی اس زمین شناسی شهرستان شاهین دژ
 37. جی آی اس زمین شناسی شهرستان تفرش
 38. جی آی اس زرین دشت
 39. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز رودخانه اترک
 40. جی آی اس زمین شناسی شهرستان چالدران
 41. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بندر انزلی
 42. جی آی اس زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان
 43. جی آی اس زرین دشت
 44. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دهلران
 45. جی آی اس روستاهای استان کردستان
 46. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دشتستان
 47. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه کرخه
 48. جی آی اس زمین شناسی استان سمنان
 49. جی آی اس زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان
 50. جی آی اس زمین شناسی شهرستان پیرانشهر
 51. جی آی اس زمین شناسی
 52. جی آی اس زمین شناسی شهرستان طبس
 53. جی آی اس زمین شناسی استان البرز
 54. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
 55. جی آی اس روستاهای استان کرمان
 56. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بهبهان
 57. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ایرانشهر
 58. جی آی اس زمین شناسی استان خراسان شمالی
 59. جی آی اس زمین شناسی شهرستان عجب شیر
 60. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دهلران
 61. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بندر گز
 62. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اردکان
 63. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بم
 64. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اسفراین
 65. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بیله سوار
 66. جی آی اس زمین شناسی شهرستان آمل
 67. جی آی اس زمین شناسی استان آذربایجان شرقی
 68. جی آی اس روستاهای استان لرستان
 69. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سلسله
 70. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ایرانشهر
 71. جی آی اس زمین شناسی شهرستان فریدن
 72. جی آی اس زمین شناسی خراسان شمالی
 73. جی آی اس زمین شناسی استان مرکزی
 74. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سمیرم
 75. جی آی اس زمین شناسی استان سیستان و بلوچستان
 76. جی آی اس زمین شناسی شهرستان تکاب
 77. جی آی اس روستاهای استان هرمزگان
 78. جی آی اس زمین شناسی شهرستان خرم آباد
 79. جی آی اس زمین شناسی استان خوزستان
 80. جی آی اس زمین شناسی استان همدان
 81. جی آی اس روستاهای استان مازندران
 82. جی آی اس زمین شناسی استان سمنان
 83. جی آی اس زمین شناسی استان ایلام
 84. جی آی اس زمین شناسی شهرستان بیله سوار
 85. جی آی اس روستاهای حوضه آبریزهامون جازموریان
 86. جی آی اس زمین شناسی شهرستان سلسله
 87. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس سدیج
 88. جی آی اس زمین شناسی شهرستان ایذه
 89. جی آی اس زمین شناسی شهرستان جوانرود
 90. جی آی اس زمین شناسی شهرستان خاش
 91. جی آی اس روستاهای استان هرمزگان
 92. جی آی اس زمین شناسی شهرستان اصفهان
 93. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دماوند
 94. جی آی اس روستاهای حوضه آبریز هیرمند
 95. جی آی اس زمین شناسی شهرستان دشتستان
 96. جی آی اس زمین شناسی شهرستان تکاب
 97. جی آی اس روستاهای استان یزد
 98. جی آی اس زمین شناسی حوضه آبریز گاوخونی
 99. جی آی اس زمین شناسی شهرستان خمینی شهر
 100. جی آی اس زمین شناسی شهرستان خاش