هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس بخش های شهرستان کهگیلویه
 2. جی آی اس بخش های شهرستان سواد کوه
 3. جی آی اس بخش های شهرستان ایجرود
 4. جی آی اس بخش های شهرستان جاجرم
 5. جی آی اس بخش های فلاورجان
 6. جی آی اس بخش های شهرستان اردکان
 7. جی آی اس بخش های شهرستان دشتی
 8. جی آی اس بخش های شهرستان فاروج
 9. جی آی اس بخش های شهرستان ایوان
 10. جی آی اس بخش های شهرستان دامغان
 11. جی آی اس بخش های شهرستان پیرانشهر
 12. جی آی اس بخش های شهرستان خلخال
 13. جی آی اس بخش های شهرستان شوشتر
 14. جی آی اس بخش های شهرستان سنندج
 15. جی آی اس بخش های شهرستان آق قلا
 16. جی آی اس بخش های شهرستان پارس آباد
 17. جی آی اس بخش های شهرستان چادگان
 18. جی آی اس بخش های دنا
 19. جی آی اس بخش های جیرفت
 20. جی آی اس بخش های اسلامشهر
 21. جی آی اس بخش های شهرستان پارس آباد
 22. جی آی اس بخش های شهرستان محمود آباد
 23. جی آی اس بخش های شهرستان نجف آباد
 24. جی آی اس بخش های اقلید
 25. جی آی اس بخش های شهرستان سربیشه
 26. جی آی اس بخش های شهرستان کرج
 27. جی آی اس بخش های شهرستان تربت حیدریه
 28. جی آی اس بخش های شهرستان بانه
 29. جی آی اس بخش های دماوند
 30. جی آی اس بخش های شهرستان دشتی
 31. جی آی اس بخش های شهرستان شازند
 32. جی آی اس بخش های شهرستان عجب شیر
 33. جی آی اس بخش های آذرشهر
 34. جی آی اس بخش های شهرستان تبریز
 35. جی آی اس بخش های شهرستان خواف
 36. جی آی اس بخش های شهرستان مانه و سملقان
 37. جی آی اس بخش های شهرستان سمیرم
 38. جی آی اس بخش های سردشت
 39. جی آی اس بخش های جاجرم
 40. جی آی اس بخش های شهرستان نائین
 41. جی آی اس بخش های شهرستان اهواز
 42. جی آی اس بخش های شهرستان داراب
 43. جی آی اس بخش های شهرستان خوی
 44. جی آی اس بخش های شهرستان کبودرآهنگ
 45. جی آی اس بخش های شهرستان قصرشیرین
 46. جی آی اس بخش های شهرستان ازنا
 47. جی آی اس بخش های شهرستان علی آباد
 48. جی آی اس بخش های شهرستان کاشمر
 49. جی آی اس بخش های شهرستان مریوان
 50. جی آی اس بخش های سنندج
 51. جی آی اس بخش های جاجرم
 52. جی آی اس بخش های شهرستان نظرآباد
 53. جی آی اس بخش های شهرستان قیر و کارزین
 54. جی آی اس بخش های شهرستان نطنز
 55. جی آی اس بخش های شهرستان ورزقان
 56. جی آی اس بخش های شهرستان ایجرود
 57. جی آی اس بخش های شهرستان خواف
 58. جی آی اس بخش های شهرستان آبدانان
 59. جی آی اس بخش های شهرستان کمیجان
 60. جی آی اس بخش های شهرستان طبس
 61. جی آی اس بخش های شهرستان عجب شیر
 62. جی آی اس بخش های شهرستان طبس
 63. جی آی اس بخش های شهرستان ثلاث باباجانی
 64. جی آی اس بخش های سپیدان
 65. جی آی اس بخش های شهرستان آبدانان
 66. جی آی اس بخش های شهرستان ورامین
 67. جی آی اس بخش های شهرستان شازند
 68. جی آی اس بخش های شهرستان ممسنی
 69. جی آی اس بخش های شهرستان املش
 70. جی آی اس بخش های شهرستان نجف آباد
 71. جی آی اس بخش های شهرستان دشتی
 72. جی آی اس بخش های شهرستان جهرم
 73. جی آی اس بخش های شهرستان فردوس
 74. جی آی اس بخش های شهرستان کنگان
 75. جی آی اس بخش های شهرستان بندرلنگه
 76. جی آی اس بخش های شهرستان سقز
 77. جی آی اس بخش های شهرستان اردستان
 78. جی آی اس بخش های زابل
 79. جی آی اس بخش های شهرستان دره شهر
 80. جی آی اس بخش های شهرستان فلاورجان
 81. جی آی اس بخش های شهرستان بوانات
 82. جی آی اس بخش های پاکدشت
 83. جی آی اس بخش های ایجرود
 84. جی آی اس بخش های تهران
 85. جی آی اس بخش های شهرستان اردکان
 86. جی آی اس بخش های شهرستان کامیاران
 87. جی آی اس بخش های شهرستان جم
 88. جی آی اس بخش های آذرشهر
 89. جی آی اس بخش های زرین دشت
 90. جی آی اس بخش های شهرستان هندیجان
 91. جی آی اس بخش های شهرستان اهر
 92. جی آی اس بخش های اهواز
 93. جی آی اس بخش های شهرستان تربت حیدریه
 94. جی آی اس بخش های شهرستان میاندواب
 95. جی آی اس بخش های شهرستان چالدران
 96. جی آی اس بخش های شهرستان زرندیه
 97. جی آی اس بخش های ایجرود
 98. جی آی اس بخش های شهرستان بندرلنگه
 99. جی آی اس بخش های شهرستان خواف
 100. جی آی اس بخش های شهرستان ساوه